Distances līgums 

SIA EK Audumi piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur SIA EK Audumi mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu ar tiešasaistes banku palīdzību (bank-link), kredītkarti vai veicot bankas pārskaitījumu norādot rēķina numuru bankas piezīmēs. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Par pasūtījumu ir iespējams samaksāt arī ar karti vai skaidrā naudā (sūtījumu izņemot mūsu veikalā Lielā iela 17, Jelgava)

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1-3 darba dienu (skatīt sadaļu PIEGĀDE) laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapa pieejama šeit.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pircējs ir atvēris preču orģināliepakojumu
  • pircējs ir veicis specpasūtījumu produkta iegādi

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde un privātuma politika

SIA EK Audumi ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko jūs esat iesniedzis saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu un preču iegādi tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pasūtījuma apstrāde, preču piegāde, grāmatvedība, pakalpojumu uzlabošana un saziņa.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: (a) ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; (b) lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī pieprasīt savu datu dzēšanu.